Základní princip
MeteoStation je vaše osobní virtuální meteorologická stanice, která využívá celosvětovou síť měřících stanic NetAtmo, do níž jsou zapojeny tisíce majitelů těchto stanic z celého světa. Tísíce uživatelů těchto stanic sdílejí dobrovolně svá měření čímž vznikla unikátní a rozsáhlá komunitní síť měření. Vy si jen vyberete některou ve vašem blízkém okolí a hodnoty měřené touto stanicí pak můžete sledovat pomocí aplikace. Stanici si jednoduše vyberete z mapy, můžete si ji libovolně pojmenovat a také uložit do seznamu oblíbených třeba pro příští využití. Stanice uložené v tomto seznamu lze kdykoliv přejmenovat či odstranit.

Veřejná stanice – měření po celém světě
Samozřejmě, že nemusíte NetAtmo stanici vlastnit. Stačí si jen vybrat z již existujících a dostupných stanic tzn. veřejných stanic. Vlastníci těchto stanic sdílejí svá měření v síti NetAtmo zcela dobrovolně, ostatně je to vlastně základní princip této komunitní služby. Počet těchto stanic je proměnlivý a zároveň není zaručeno, že stanice, která je aktuálně k dispozici, bude také k dispozici i v budoucnu. Majitelé těchto stanic mohou, třeba dočasně, sdílení těchto dat zakázat a nebo mohou vykazovat dočasné výpadky dat. Důvodů pro to může být mnoho. Například stanice ztratila spojení s Internetem a nebo se její majitel rozhodl pro její přemístění apod. Aktuální seznam platných stanic lze taky nalézt na na stránkách služby NetAtmo Weathermap.

MeteostationVS


Soukromá stanice

Pokud jste vy sami vlastníky meteostanici NetAtmo, můžete po zadání svých přihlašovacích údajů přistupovat k vnitřnímu i venkovnímu měření vaší vlastní stanice. V aplikaci k tomu slouží sekce nazvaná Moje stanice. Najdete zde dvě samostatné stránky. Jedna zobrazující měření venkovní a pak stránku s údaji měření vnitřního modulu. K plnému použití je ale nutno, jak bylo již zmíněno, zadat v aplikaci vaše přihlašovací údaje. To provedete v Nastavení aplikace, kde tyto údaje vyplníte a pak se ke službě přihlásíte. Vaše přihlašovací údaje NetAtmo služby jsou šifrovány a zabezpečeny AES-256 šifrováním a pro bezpečnou komunikaci přes Internet je používán protokol HTTPS.

Proč je nutný účet služby NetAtmo
Pokud NetAtmo stanici nevlastníte budete potřebovat pouze účet služby NetAtmo k používání aplikace. Pokud nemáte, musíte si jej nejdříve založit nebo použít dočasný testovací účet – např. pro účely vyzkoušení aplikace. Na krátkou dobu můžete, pro účely testování, použít interní testovací NetAtmo účet, jehož platnost je pouze několik hodin. Pro další používání aplikace se prosím přihlaste pomocí vašeho vlastního účtu.
Nemusíte NetAtmo stanici vlastnit, ale budete potřebovat účet NetAtmo k používání aplikace. Toto omezení je dáno přísnými limity pro jednotlivé uživatele služby NetAtmo, která je poskytovatelem dat pro tuto aplikaci. Účet tedy nevytváříte pro aplikaci MeteoStation, ale pro službu NetAtmo, kterou tato aplikace využívá. Bez tohoto účtu bohužel nelze přistupovat k datům a měřením stanic.

Nastavení aplikace
V sekci nastavení aplikace najdete kromě již výše zmíněných přihlašovacích údajů k NetAtmo službě také další volby a možnosti. Můžete si zvolit motiv aplikace, zda tmavý nebo světlý. Můžete si zvolit variantu živé dlaždice. Buď normální, zobrazující maximum detailů měření a jednoduchou dlaždicí, která zobrazuje pouze aktuální teplotu. Můžete zde také zakázat aktualizaci dat při tarifním připojení k Internetu resp. ji povolit pouze když jste připojení k bezplatné síti např. WiFi. Zvolit zde můžete i četnost provádění aktualizací na pozadí. Aplikace podporuje různé měrné jednotky pro zobrazování veličin, které si také můžete dle libosti zvolit v nastavení aplikace.

Aktualizace dat
Minimální interval aktualizací na pozadí a tedy i aktualizace dlaždice je dán vlastnostmi operačního systému a činí 15 minut. Nicméně vzhledem k tomu, že aktualizace dat služby NetAtmo resp. četnost odesílání dat stanicemi na centrální server je 10 minut, není toto omezení nijak limitující. V praxi se ukázalo jako zcela postačující nastavení frekvence aktualizací na 30 minut, jelikož v okamžiku odemčení zařízení se aplikace automaticky pokusí načíst aktuální údaje. Toto je však pouze doporučení a konkrétní nastavení je jen na vás.

Nastavení živé dlaždice
Aplikace podporuje aktuálně pouze jednu tzv. primární dlaždici. Ta může zobrazovat buď údaje z vybrané veřejné stanice a nebo údaje z vaší soukromé stanice. V případě soukromé stanice lze také zobrazovat současně hodnoty venkovního tak i vnitřního měření. V tom případě pak hodnoty „rotují“ mezi zobrazením Doma ⇅ Venku. V aplikaci volbu provedete zvolením ikony „Zobrazit na dlaždici“ z menu.
Na dlaždici nelze současně zobrazit měření vaší soukromé stanice a zvolené veřejné stanice.
Na dlaždici zatím nelze zobrazit údaje ze srážkoměru či anemometru.
V případě problémů s aktualizací dlaždice zkuste znovu danou informaci na dlaždici „připnout“.
Čili zvolit v aplikaci v menu „Odstranit z dlaždice“ a pak opět „Zobrazit na dlaždici“.

MeteostationLT

Kvalita dat a další doporučení
Tísíce uživatelů dobrovolně sdílejících měření stanic s sebou samozřejmě nese i riziko zkreslených či neaktuálních dat. Ono, ne každý majitel stanice se postará, aby venkovní modul umístil správně a ne třeba přímo na odpolední slunce. A ne každý majitel si pohraje s dokonalým nastavením a kalibrací dat, která je k dispozici. Samotná služba NetAtmo se snaží průběžně tyto stanice, které vykazují diametrálně odlišné hodnoty než ty v okolí, eliminovat a takzvaně je filtruje. Tento filtr využívá i aplikace MeteoStation. Standardně jsou stanice s abnormálními hodnotami filtrovány a skryty. Vypnutím tohoto filtru najdete více stanic, ale včetně těch špatně umístěných a vystavených přímému slunci.
Je dobré nějakou dobu vámi zvolenou stanici prověřovat a kontrolovat její „úlety“ a případně pak zvolit jinou ve vaší lokalitě. Zjištěné odchylky tedy nejsou způsobeny chybou v aplikaci ale šlendriánským přístupem majitele dané stanice. Tak například ta moje stanice je usazena v radiačním štítu chránícím zejména před vlivem slunce a také pečlivě zkalibrovaná.

NetatmoRadiationShield


Nenašli jste zde odpověď na váš dotaz či problém?

Zeptat se na něco ohledně aplikace můžete prostřednictvím diskuzního fóra. Stejně tak tuto diskuzi využijte máte-li nějaký námět na zdokonalení či změnu v aplikaci. Své připomínky a zejména eventuální popis chyb pište srozumitelně s maximem detailů.
Diskuzní fórum k aplikaci MeteoStation
Tapatalk